Hogy az Élet igazán hogy működik, a Létezés miképpen jött létre, Kitől vagy Mitől ered a Világmindenség: ezekre a kérdésekre különféle válaszokat adnak a különféle vallások, filozófiák, tudományos állásfoglalások.

universe-velemenyek

A Világ örökkévalóságával kapcsolatosan például a következő nézetek vannak forgalomban:
1. A Világ öröktől fogva létezik és örökké fennmarad.
2. Egyszer, valamikor nagyon régen keletkezett a Világ, de onnantól kezdve már örökké fennmarad.
3. Öröktől fogva létezik ugyan a Világ, de egyszer azért eljön a vége.
4. A Világ valamikor régen keletkezett, és valamikor, sokára majd véget is ér.
5. A Világ ciklikusan hol megnyilvánul, hol pedig a nemlétben szunnyad.

Ezek lennének tehát, nagy vonalakban, a világ keletkezésére, elmúlására, és fennállására vonatkozó nézetek.
Érdekes, hogy ez az öt csoport ember, akik ugye itt is, ott is feltűnnek az időben – mert ma is akadnak például Nagy bumm-elmélet hívők, akik azt mondják, hogy volt egy konkrét kezdete a világnak, és még ez a csoport is szétoszlik olyanokra, akik úgy gondolják, hogy a tágulási folyamat a végtelenségig tart, és olyanokra, akik úgy vélik, hogy a folyamat egyszer véget ér, és a világ visszazuhan önmagába; ugyanígy, ezek a nézetek más-más köntösben Shakyamuni Buddha idejében is megvoltak már, hiszen a fentebbi felosztást az Ő műve, a “Nézetek mindent felölelő hálója” inspirálta – tehát visszakanyarodva: a sokféle időben egyszerre megjelenő, de ellentétes nézetet képviselő ember, a különbözőségek ellenére mennyire egységesen alá volt és van vetve például a Mulandóság törvényének.

A több száz év előtti vitapartnerek – üvöltözés ide, érvelés oda – mára már mind meghaltak. Könnyen lehet, hogy akik életükben egymás ellen ágáltak, most ugyanazon temető fái alatt nyugszanak, és egyforma módon alanyai az enyészetnek. Ma már ők a fentieken nem veszekszenek. Eljutottak a közös álláspontra. Ezért hallgatnak.