Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a http://laarandras.hu weboldal üzemeltetése során alkalmazott adatkezelési elvek ismertetése. Az adatkezelési szabályok a webáruházban történő vásárlás során, hírlevélre történő feliratkozáskor, valamint a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott személyes adatok kezelésére vonatkoznak.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

4. ÉRINTETTEK ÉS KEZELT ADATOK KÖRE

Az érintettek azok a természetes személyek, akik a weboldal felhasználóiként a vásárlási folyamat során rendelésük teljesítése érdekében vagy hírlevélre történő feliratkozás vagy kapcsolatfelvétel céljából megadják személyes adataikat. A gyermekek és a 18. életévüket be nem töltött fiatalok szüleik vagy más nevelésre jogosult beleegyezése nélkül nem adhatnak át személyes adatokat az adatkezelő részére.

A kezelt adatok köre vásárlás esetén:

A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén:

A kezelt adatok köre kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén:

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik. Az érintett által megadott adatok valótlanságáért vagy pontatlanságáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az érintett személyes adatainak kezelésének célja:

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, ADATOK TÖRLÉSE

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A vendég (nem regisztrált) vásárlók 3. pontban felsorolt adatait rendelésük teljesítéséig vagy törléséig, a regisztrált vásárlók adatait regisztrációjuk törléséig, a hírlevél feliratkozók adatait a hírlevélről történő leiratkozásukig, a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltők adatait kérdésük megválaszolásáig kezeli az adatkezelő.

Az érintett bármikor kezdeményezheti írásban adatai törlését az adatbázisból, melynek az igény beérkezésétől számított 48 órán belül adatkezelő eleget tesz. Az adatok törlését kezdeményezni vásárlói adatok és kapcsolatfelvételi adatok esetén a 2. pontban ismertetett e-mail címen vagy levelezési címen, írásban lehetséges. Hírlevélről leiratkozni ugyanezen elérhetőségek egyikén írásban, valamint a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintva lehetséges.

Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a következő esetekben: ha azok kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha nem felelnek meg a valóságnak, ha hatóság rendeli el. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a törvényben meghatározott esetekben.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

Adattovábbítás harmadik fél számára kizárólag a vásárlói adatok esetében történik, a rendelések teljesítése érdekében. Ide tartozik az alább részletezett szolgáltatóknak, a futárszolgálatnak és a fizetést biztosító rendszereknek történő adattovábbítás. Kizárólag azokat az adatokat továbbítjuk, amelyek a cél érdekében feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik, a szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozataiban foglaltak szerint.

8. A TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett az adatkezelőtől kérheti

10. PANASZ, JOGORVOSLAT

Az érintett panaszt tehet az illetékes hatóságnál:

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatokat biztonságosan, a hatályos jogszabályokkal összhangban kezelje. Amennyiben érintett úgy érzi, hogy adatkezelő megsértette a személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet tisztázni tudjuk és az esetleges jogsértő magatartást megszüntethessük. Jogainak megsértése esetén érintett adatkezelővel szemben az adatkezelő székhelye szerint, vagy az érintett lakhelye/tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

11. HTTP-SÜTIK KEZELÉSE

Webáruházunk HTTP-sütiket (cookie) használ a vásárlási folyamat során a vásárló számítógépének azonosítása érdekében. A sütik kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó böngészője tárol, enélkül weboldalunkon nem működik a vásárlói kosár, így rendelés sem adható le. Webáruházunk használatával a felhasználó beleegyezik a HTTP-sütik használatába. A felhasználónak ugyanakkor lehetősége van saját böngészőjében letiltani vagy törölni a sütiket, ez a funkció megtalálható az adott böngésző beállításaiban.

Webáruházunk esetenként a Facebook és a Google remarketing kódjait használja hirdetések megjelenítéséhez, mely során a Google és a Facebook szintén sütiket helyezhet el a felhasználó számítógépén. Ezek működésére a Google és a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Budapest, 2018. június 21.