Bolygómantrák

Blog
Fogadjátok nagy-nagy szeretettel a Javas Zene IV. - Bolygómantrák című CD zenei anyagát, melyet a Javas Hagyományőrző Kör keretein belül készítettem néhány évvel ezelőtt, Mireisz Lászlóval és Kovács Gáborral. A mantrák úgy általában, így a bolygómantrák is hatékony eszközök lehetnek azok számára, akik az egyensúly megszerzése érdekében befolyásolni akarják létezésüket. A mantrák alkalmasak betegségek megszüntetésére, rendezetlen tudat- és létállapotok rendezésére, világok harmonizálására, képességek felébresztésére, gátoltságok és akadályok legyőzésére. A bolygómantrák zenéjében megkíséreltük ötvözni az ősi regölős, révülős, szertartási zenét a mai kultúrából kisarjadó kreatív, intuitív, komponált zenével. Az anyagot szertartási keretek közt rögzítettük, s társaimmal együtt valóban megidéztük az adott bolygóhoz tartozó erőket. Nincs benne playback, utómunkás kozmetikázás és a háttérben hallható madárfütty is a szabadtéri felvétel helyszínén és idejében, a Pilisben „keveredett” a muzsikához. Minden dal egy bolygóhoz és…
Tovább olvasom

Tündérzene

Blog
Hogy miképpen kezdtem el foglalkozni az általam „tündérzenének” nevezett zenei irányzattal? Azzal kezdődött a dolog, hogy buddhista tanulmányaim során, föl kellett tennem magamnak egy nagy kérdést. Miért gondolom azt, hogy nekem szanszkrit, vagy hindi nyelven kell végeznem a szellemi gyakorlataimat, vagy megszólítanom Istent? Isten fölötte áll a nemzeteknek. Én német, vagy angol se akarok lenni! Ugyanígy indiai se akarok lenni, kínai, vagy zsidó se akarok lenni, arab se akarok lenni, én magyar akarok lenni – abból kell kiindulni, ami van! És így, ebből kiindulva, azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon mi is igazából az a szellemi hagyomány, amire én a legeslegszívesebben támaszkodnék, miben van nekem a legnagyobb bizalmam. Belenéztem a „kulturális világképembe”, és azt láttam, hogy annak idején, gyermekkoromban, a népmesék világában éreztem meg egy olyan erőt, ami számomra a…
Tovább olvasom

A zene varázsereje

Blog
Annak idején, 1979-ben és '80-ban együtt zenéltem a Szalay testvérekkel, Sanyival és Andrással. Mindketten tudósok voltak már akkor is, és a tudományos törekvéseik mellett foglalkoztak zenével is. Sanyi kozmológus-fizikus-csillagászként az Univerzumban található anyag eloszlásának törvényszerűségeit kutatta, András pedig akusztikai mérnökként egy hangeffekteket gyártó cégnél volt fejlesztési fővezér. Kettejük együttműködése során bebizonyosodott, hogy a Világegyetemben az anyag a felhangsor algoritmusát követve oszlik el. Óriási jelentőségűnek látom ezt a felfedezést. Ugyanis a felhangsor minden rezgő testre jellemző hangképlet. Egyszerűbben fogalmazva: minden dolog, ami hangot ad ki magából, a felhangsort adja ki. Vegyünk egy egyszerű példát: ha megkongatunk egy fémdarabot, a keletkező hang az alaphangján kívül tartalmazza az alaphang felhangjait is. Minden hang a felhangjaival együtt rezeg. Ezek a felhangok skálát is alkotnak, és ez a skála képezi az alapját a pentaton skálának.…
Tovább olvasom

Mi mind egyek vagyunk!

Blog
Kedves Barátaim! Most hallgattam éppen Red Buffalo Heart, lakota hagyományokat követő indián sámán dalát, aki egyébként civil emberként él - mellékesen, de formailag mindenképpen - és tényleg tudja a Lényeget. Ezt a Lényeget mondja el "We Are All One!" című és tartalmú dalában, amit szíves figyelmetekbe ajánlok ezennel. Miért is ez a Lényeg? - tehetné fel a kérdést valaki, és akkor az lenne a válaszom, hogy "nagyobb az összetartozás köztünk, mintsem hinnénk". Semmi nyálas, egymásra borulós indíték nem hajt engem, de azt azért tudom, hogy az Egy Tudat tudatszikráit visszük szerteszét a világba. Ugyanaz a kíváncsiság munkál bennünk, ugyanúgy szenvedünk, örülünk, ugyanúgy boldogságra vágyunk, teljes mértékben képesek vagyunk egymás érzelmeit átérezni, és még ezer érv lehetséges... Ám, mi inkább hajlamosak vagyunk egymást valaki tök idegennek, sőt rosszabbnak, ellenségnek, pusztítandó gonosznak…
Tovább olvasom

Tégla-ügyek

Blog
Van valahol egy tégla. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a háromféle minőség közül – jó, rossz, közömbös – melyik illik leginkább erre a téglára, meg kell vizsgálnunk. Ha beépítjük a falba – jó. Ha ráejtjük a lábunkra – rossz. Ha elmegyünk mellette fütyöröszve – közömbös. Sőt! Ha beépítik a téglát az „ellenség” falába, amely mögül miránk lődöz – rossz. Ha ráejtjük a téglát az „ellenség” lábára – jó! Minden nézőpont kérdése. Milyen tehát valójában a tégla? Ilyen értelemben semmilyen. Mentes a jótól, a rossztól, sőt még a közömböstől is. Nincs eleve elhatározva, nincs belekódolva, hogy fájdalmat vagy örömet okoz-e valakinek, ám az a bizonyos valaki irányultságától, cselekedetétől, hozzáállásától függően átélheti jónak, rossznak és közömbösnek is. Tele is van tehát a tégla mindazzal a minőséggel, amilyennek megélhető. Teli Üresség. Ezzel párhuzamosan,…
Tovább olvasom