Különféle vélemények és a végeredmény

Különféle vélemények és a végeredmény

Blog
Hogy az Élet igazán hogy működik, a Létezés miképpen jött létre, Kitől vagy Mitől ered a Világmindenség: ezekre a kérdésekre különféle válaszokat adnak a különféle vallások, filozófiák, tudományos állásfoglalások. A Világ örökkévalóságával kapcsolatosan például a következő nézetek vannak forgalomban: 1. A Világ öröktől fogva létezik és örökké fennmarad. 2. Egyszer, valamikor nagyon régen keletkezett a Világ, de onnantól kezdve már örökké fennmarad. 3. Öröktől fogva létezik ugyan a Világ, de egyszer azért eljön a vége. 4. A Világ valamikor régen keletkezett, és valamikor, sokára majd véget is ér. 5. A Világ ciklikusan hol megnyilvánul, hol pedig a nemlétben szunnyad. Ezek lennének tehát, nagy vonalakban, a világ keletkezésére, elmúlására, és fennállására vonatkozó nézetek. Érdekes, hogy ez az öt csoport ember, akik ugye itt is, ott is feltűnnek az időben - mert…
Tovább olvasom
Gondolatok Istenről és az istenségekről

Gondolatok Istenről és az istenségekről

Blog
Az istenségek a Legfelsőbb Istennek az isteni hatóerői. Ha abból indulunk ki, hogy a Legfelsőbb Önmagából hozta létre és tartja fenn az egész Létezést, ezen belül ezt az Univerzumot is, amelyben élünk, akkor láthatjuk, hogy ezt egy hierarchikus rend segítségével teszi. Például, ugye van az általunk ismert Világegyetem, ahol a mi bolygónk, a Föld, egy Naprendszerben kering. Ennek az Ura a Nap. A Nap egy istenség. Ám a Nap a Naprendszerrel együtt, a Galaxis részeként, a többi nappal együtt (akik szintén istenségek), és az általuk fenntartott naprendszerekkel együtt, kering a Galaxis központja körül. Ez a központ szintén egy istenség, nevezzük, mondjuk Galaxistennek. Galaxisten viszont a többi galaxis istenségével együtt a Metagalaxisten fennhatósága alá tartozik, aki önmaga köré gyűjtve a galaxisokat, azok keringését irányítja. És így tovább… Ez csak egy nézete…
Tovább olvasom

Laár András: A pucérkodásról

Blog
Be kell valljam, én nem vagyok nudista. Valójában csak akkor lehetnék az, ha rendszeresen hódolnék a pucéran élés ideáljának, de legalábbis a meztelenül strandolás szenvedélyének, és esetleg társadalmi szempontból is kapcsolódnék valamilyen meztelenül fürdőző és egyéb helyeken is meztelenül megjelenő embereket tömörítő érdekvédő egyesülethez. De én még azt sem tudom, hogy van-e ilyesfajta egyesület, és ha van, akkor mik lehetnek azok a közös érdekek, amelyeknek megvédése ügyében járnak össze az oda tartozó nudista-aktivisták. Azt szintén nem mondhatom, hogy nudista-ellenes lennék, mert semmi bajom azokkal, akik kedvelik a ruha nélküli fürdőzést, sőt bevallom, én magam is szeretek időnként meztelenül megmártózni egy tiszta vizű tóban, vagy valamelyik tengerben. A ruha nélküli napozás is vonzó számomra, tehát akár lehetnék nudista is, de mégsem vagyok az, ugyanúgy, ahogy biciklista sem vagyok attól, hogy szeretek…
Tovább olvasom
Laár András: Petike csokija

Laár András: Petike csokija

Blog
Mese (Csak erős idegzetű olvasóknak!) Egy órával azelőtt, hogy a postás bácsi beleesett a betonkeverő gépbe, Peti otthon volt és szorgalmasan írta a számtanleckét. A házban munkások dolgoztak: vakolták a házat és szép, új, vidám színekkel festették be a falakat. Kinn sütött a nap és bearanyozta a körfolyosó míves kovácsolt-vas-korlátját. Peti egyik példát oldotta meg a másik után, miközben a szomszéd szobában Nagyanyó és Nagyapó a rádiót hallgatták. Az egyik nehéz feladat megoldása után Peti lerakta a kezéből a tollat. Hátradőlt a széken és ezt gondolta: - Úgy bekapnék egy kis csokit, csak hát benn van Nagyanyóéknál, a szekrényben. Nem baj, kérek Nagyanyótól. - fel is állt és átment a másik szobába. - Nagymama! - szólt Peti. Kérek szépen egy kis csokit! Nagyanyó nagyon megmérgesedett. Felkapta a fotel mellől a…
Tovább olvasom
A szeretetről

A szeretetről

Blog
Ha ezt a szót halljuk, hogy „szeretet”, elsőre valamiféle pozitív érzelmet képzelünk magunk elé. A szónak érzelmi jelentése van. Ám a valóság ennél sokkal gazdagabb: nem csak érzelem, és nem csak pozitív ez a fogalom. Egy barátommal beszélgettem egyszer, aki kijelentette, hogy ha meghallja ezt a szót, akkor nem tudja, hogy mit is jelent igazából. Azt jelenti, hogy „kell nekem”, vagy azt, hogy „kedvezek neki”? Vagy talán azt, hogy a „javát akarom”? Esetleg azt, hogy „tegye azt, amit én dirigálok”? Vagy, hogy „legyen velem, és szolgáljon engem”? Mi valójában a szeretet? A magyar nyelv (ez a drága kincs) úgy értelmezi: szer – etet. Tehát, hogy az a szer, amelyik etet… Az etetés gyakorlata pedig a legközvetlenebb kifejeződése a szeretetnek. Tekintsünk elsőként az anyaságra. És ugye, ahogy édesanyám is mondta több…
Tovább olvasom