admin bejegyzései

Laár András: Petike csokija

Mese
(Csak erős idegzetű olvasóknak!)

tizennyolc

Egy órával azelőtt, hogy a postás bácsi beleesett a betonkeverő gépbe, Peti otthon volt és szorgalmasan írta a számtanleckét. A házban munkások dolgoztak: vakolták a házat és szép, új, vidám színekkel festették be a falakat. Kinn sütött a nap és bearanyozta a körfolyosó míves kovácsolt-vas-korlátját.
Peti egyik példát oldotta meg a másik után, miközben a szomszéd szobában Nagyanyó és Nagyapó a rádiót hallgatták. Az egyik nehéz feladat megoldása után Peti lerakta a kezéből a tollat. Hátradőlt a széken és ezt gondolta: – Úgy bekapnék egy kis csokit, csak hát benn van Nagyanyóéknál, a szekrényben. Nem baj, kérek Nagyanyótól. – fel is állt és átment a másik szobába.
– Nagymama! – szólt Peti. Kérek szépen egy kis csokit! Nagyanyó nagyon megmérgesedett. Felkapta a fotel mellől a fejszét, és tehetetlen dühében egy csapással levágta Nagyapó egyik lábát. Felhorkant Nagyapó és erre így kiáltott: – Na megállj, vén boszorka, most betelt a pohár! Most az egyszer megkeserülöd! – felpattant a fotelből és fél lábon ugrálva elkezdte üldözni Nagyanyót. Nagyanyó visítozva a konyhába menekült. Vesztére, mert Nagyapó utána vetette magát. Ő is benyomult a konyhába, belülről bezárta az ajtót és fölkapta a sósavas kondért. Nagyanyó veszettül rángatta a bezárt ajtót, de hiába. Nagyapó leöntötte őt maró sósavval, csak úgy sercegett a Nagyanyó bőre. Nagyanyó utolsó erejével még feltépte a konyhaajtaját és kitántorgott a körfolyosóra. Nagyapó kezéből eközben kihullott a sósavas kondér, összeesett és csendben elvérzett.
Ekkor ért haza munkából a szomszéd, aki a körfolyosón meglátta a felismerhetetlenségig szétmart Nagyanyót, és annyira megijedt, hogy eszelős rémületében zsebkésével hasba szúrta elébe siető feleségét. A szegény asszony hétrét görnyedve keringett a lakásban, miközben lassan távozott belőle az élet.
A férfi, mikor kijózanodva ráébredt, mit is tett, gyorsan felakasztotta magát és meghalt.
Felesége utolsókat rúgva ráesett a kutyára, és kilehelte a lelkét.A kutya ettől az ütéstől annyira megvadult, hogy vérben forgó szemekkel kivágtatott a lakásból és hörögve ugatott.
Épp a körfolyosó ellenkező oldalán kevergette a vakolatot, a kőművessegéd egy vödörben, miközben a kőművesmester egy létra tetején állva, vakolókanállal a kezében csuszmutolta a házat. A kutya vágtatva nekirontott a szegény kőművessegédnek, és egy harapással feltépte a torkát. A segéd estében kirántotta a létrát a mester alól, aki nagy ívben zuhanva átesett a korláton, és a földszinti betonudvarra zuhant. Egyet se hördült, vége volt.
Eközben a kutya fejére ráesett a létra tetejéről a malteros vödör, és így a szegény állat belefulladt a malterba. Még annyi ereje azért maradt, hogy a lépcsőházba vánszorogjon, és ott elheverjen a körfolyosó üvegajtaja előtt.
Egy vendég érkezett kisvártatva a házba és felcaplatott a lépcsőn. Épp az első emeleti körfolyosóra igyekezett, de amikor kilépett volna az ajtón megbotlott a kutyatetemben. Ahogy elvesztette az egyensúlyát, kapkodva nekiesett az üvegajtónak, amely betörött. Ettől aztán szerencsétlen ember alól kiszaladt mindkét lába, és ügyetlen az élesen meredező üvegdarabok közé csúszott. Egy különösen rosszindulatú üveglap egy nyeséssel levágta a fejét. A gazdájától megszabadított fej kigurult a körfolyosóra és nyakcsontján megült az egyik fal mellett.
Pár perc múlva kijött a forduló melletti lakásból egy asszony szatyorral a kezében, hogy vásárolni menjen. Hirtelen megpillantotta a földön heverő hullafejet. Ettől úgy megrémült, hogy velőtrázó sikoltozásba kezdett, és szélvészként rohant körbe-körbe a körfolyosón. A sikoltozásra kijött egy lakásból egy másik asszony, hogy megtudja mi a helyzet. Csakhogy baj történt. A száguldó nő oly nagy sebességgel rohant neki a szomszédasszonyának, hogy a fejük egy nagy csattanós reccsenéssel összeütődött, és mindketten eltávoztak az élők sorából.
Peti mindeközben megtalálta a csokit a szekrényben, letört belőle egy kis darabot, bekapta, majd visszament a leckéjéhez. Hamarosan befejezte a számtant, és a nyelvtant kezdte el írni.
Ekkor ért a házba a postás bácsi, aki az első emeleti körfolyosón az üvegcserepeken megcsúszott, és beleesett a kőművesek még mindig működő betonkeverő gépébe. A keverőben körbe-körbe forgó keverőlapok miszlikbe aprították. Attól kezdve nem állt már vele szóba senki.
Itt a mese vége, fuss el véle!

Megjelent Laár András Laár pour l’art című könyvében.

Na, milyen volt Afrika?

2014. AUGUSZTUS 8. – ÜNNEPI KFT KONCERT A BUDAPEST PARKBAN!
Vendégek: Hajós András, Hegyi György, Csipa és Tóth Tibi (Hooligans), Ökrös Csaba, Danics Dóra

Időpont: 2014. augusztus 08. 19:00
Helyszín: Budapest Park, 1095 Budapest, Soroksári út 60.

Na, milyen volt Afrika?

– Sosem hallott KFT-dal Hajós Andrással és Hegyi Györggyel,
– közös zenélés a fél Hooligans-szel, Csipával és Tóth Tibivel,
– népzenei meglepetés az ízesen hegedülő Ökrös Csabával,
– éneklés Danics Dórával,
– szuahéli ének-nyelvtanpercek az afrikai Serengeti Troupe-pal.

Jegyárak:

  • Early bird / az első 500 jegy: 1.499 Ft
  • július 24. 23:59-ig: 1.999 Ft
  • július 25-től és a helyszínen: 2.499 Ft

Internetes jegyvásárlás:
http://budapestpark.hu/jegyvasarlas

Jegyvásárlás a helyszínen:
Budapest Park, 1095 Budapest, Soroksári út 60.
Nyitva tartás: hétfő-szombat: 13.00-20.00 (rendezvénynapokon a Park zárásáig)
Ticketportal: http://www.ticketportal.hu/selling_places.aspx

Aki elővételben vásárol jegyet az Ünnepi koncertre, stílusosan afrikai utazást nyerhet a Vista Utazási Iroda felajánlásából:

Nyerj egy utat Afrikába

A szeretetről

laar-szeretetrolHa ezt a szót halljuk, hogy „szeretet”, elsőre valamiféle pozitív érzelmet képzelünk magunk elé. A szónak érzelmi jelentése van. Ám a valóság ennél sokkal gazdagabb: nem csak érzelem, és nem csak pozitív ez a fogalom. Egy barátommal beszélgettem egyszer, aki kijelentette, hogy ha meghallja ezt a szót, akkor nem tudja, hogy mit is jelent igazából. Azt jelenti, hogy „kell nekem”, vagy azt, hogy „kedvezek neki”? Vagy talán azt, hogy a „javát akarom”? Esetleg azt, hogy „tegye azt, amit én dirigálok”? Vagy, hogy „legyen velem, és szolgáljon engem”? Mi valójában a szeretet?
A magyar nyelv (ez a drága kincs) úgy értelmezi: szer – etet. Tehát, hogy az a szer, amelyik etet… Az etetés gyakorlata pedig a legközvetlenebb kifejeződése a szeretetnek. Tekintsünk elsőként az anyaságra. És ugye, ahogy édesanyám is mondta több ízben: „az anyák szeretete nem múlik el soha.”. Szóval az anya, ahogy eteti újszülött kisfiát, vagy kislányát, úgy fejezi ki szeretetét. Saját tejével táplálja, aztán később etetgeti valami pépes dologgal, de az viszont ne legyen forró, hűteni kell, meg azt is figyelni, hogy a gyerek félre ne nyeljen… Aztán a büfiztetés, meg az aggódás, amikor beteg a kicsi… Tehát az anya, a gyermeke irányába, tökéletesen megvalósítja a „szer-etet” és a szeretet egységét.

Mi is a szeretet? Ezeken, az érzelmi hullámokon túl, és a táplálás gesztusán is túlmenően, ez az erő egy, a fizikai síkon is folyamatosan jelen lévő, a létezést lehetővé tévő erő, az EGYBETARTOZÁS ereje. Összetartó erő. Ez az erő tartja egyben a Föld bolygót, ez vonz minket konkrétan a földhöz, ezt hívjuk úgy, hogy kohéziós erő. Ettől az erőtől van megfogható anyag, amely egybe összeáll, ettől képesek a Naprendszer bolygói egy rendszert alkotni a Nappal. Ezen erő által keringeti maga körül a bolygókat a Nap, de ezen erőnél fogva kering Ő maga is a Galaxis centruma körül, együtt a Naprendszerrel, és együtt a többi másik Napokkal is. És még a Galaxis is kering, a többi Galaxissal együtt a Metagalaxis középpontja körül, amely ezeket, a hatalmas Galaxisokat is mind összefogja. Ez a Szeretet.

Részlet Laár András Kiderülés című könyvéből.

Laár András: A pucérkodásról

laar-blogBe kell valljam, én nem vagyok nudista. Valójában csak akkor lehetnék az, ha rendszeresen hódolnék a pucéran élés ideáljának, de legalábbis a meztelenül strandolás szenvedélyének, és esetleg társadalmi szempontból is kapcsolódnék valamilyen meztelenül fürdőző és egyéb helyeken is meztelenül megjelenő embereket tömörítő érdekvédő egyesülethez. De én még azt sem tudom, hogy van-e ilyesfajta egyesület, és ha van, akkor mik lehetnek azok a közös érdekek, amelyeknek megvédése ügyében járnak össze az oda tartozó nudista-aktivisták.

Azt szintén nem mondhatom, hogy nudista-ellenes lennék, mert semmi bajom azokkal, akik kedvelik a ruha nélküli fürdőzést, sőt bevallom, én magam is szeretek időnként meztelenül megmártózni egy tiszta vizű tóban, vagy valamelyik tengerben. A ruha nélküli napozás is vonzó számomra, tehát akár lehetnék nudista is, de mégsem vagyok az, ugyanúgy, ahogy biciklista sem vagyok attól, hogy szeretek biciklizni. Biciklista akkor lennék, ha rendszeresen használnám ezt az eszközt közlekedésre, és lehetne rám azt mondani, amint éppen elkerekezek valahol, hogy: „jé, ott megy egy biciklista”. Ám, mivel csak igen ritkán ülök kerékpárra, dacára annak, hogyha mégis megtörténik, akkor élvezem a kerekezést, erős túlzásnak érezném, ha a biciklisták táborába lennék beosztva.
Ugyanígy vagyok a ruha nélküli strandolással is. Részemről már maga a strandolás is kérdéses dolog. Valahogy finnyás lettem a vizek tisztaságára, és nehezen szánom rá magam arra, hogy egy kétes tisztaságú fürdőmedence vizébe belecsobbanjak. Valójában, nekem az igazi élményt a tengeri fürdőzés jelenti, feltételezve, hogy az adott szakaszon nincs elszennyeződve a tengervíz.

Ezeket csak előre, a miheztartás végett tartottam szükségesnek közölni, hogy a tisztelt olvasóközönség korrekt képet kapjon fürdőzési szokásaimról. És ebből következtetve előre megsaccolhassa, hogy akkor vajon a nudizmus milyen „nagy” részt foglal el életidőmből. Elmondom becsületesen – semekkorát sem. Tekintve az utóbbi évek átlagát, mondjuk az utóbbi öt év átlagát, amikor is egyetlen esetben se fordult elő, hogy nudisták közé keveredtem volna, vagy hogy én magam nudistaként töltöttem volna el időt.

Ám, ha a teljes igazságot szeretném feltárni, márpedig szeretném, akkor be kell vallanom, volt énnekem már nudista élményem is, nem is csak egy, hanem több, igaz öt évnél mindenképpen régebben.
Az első ilyen élmény a bolgár tengerparthoz kötődik. Még tizennyolc évesen, barátaimmal együtt Kranyevóban sátoroztunk a kempingben. Ez egy igen színes időszaka az életemnek, de ez esetben csakis a nudizmus vonatkozásában térnék ki részletekre.

Egy szép napon jött a hír, más fiúk mesélték az egyik ismerős sátorból, hogy nem túl messze, a tengerpart sziklásabb részén van egy nudista strand. Nosza, gondoltuk az egyik barátommal, elmegyünk, megnézzük mi azt. Így is lett. Elmentünk.
A kiokosítónk előre elmondta, hogy egy szabály van, nekünk is le kell tolnunk a fürdőbugyinkat, mert olyan nincs, hogy csak odamegy valaki kukkolni, aztán ő meg nem nudista. Azon a részen csak nudisták lehetnek. Legalábbis ez a hallgatólagos megegyezés. Amúgy, az nagyon ciki dolog, kukkolni járni nudista strandra, mert a nudizmus, az valójában a természet szeretetéről, az egészségről, és a tisztaságról szól.

Kranyevói videó gerjedelem-fokozónak 🙂 Itt is pucérak az emberek, csak ruhában 🙂


No, hát mi el is mentünk arra a sziklás részre, és amikor megpillantottuk az első rózsaszínű pucér alakot a szép, sziklák övezte homokfövenyen heverni, mi is letoltuk a fürdő bugyinkat, és szégyenkezve odaültünk mi is, a meztelen strandolókkal csak ritkásan beborított homokra.
Először is rögtön kiderült, hogy akit elsőnek megpillantottunk, az egy enyhén kövérkés férfi.
Kicsit távolabb láttunk egy-két meztelen nőt is, és mivel minket ez a vonal érdekelt jobban, cselből bementünk a vízbe, de aztán hamar kijöttünk, és ezúttal a kiszemelt „prédához” már közelebb foglaltunk helyet. Sunyi módom legelésztettük szemünket a heverő nőszemélyek női típusú testrészein, de úgy tettünk, mintha mi nem is azt néznénk, hanem csak úgy napoznánk, átadva magunkat a természet tisztító erejének, a Nap simogató sugarainak, egyszóval álszent módon félig lehunyt pillánk mögül leskelődtünk.

Jómagam mindig kedveltem a fantáziálást, és tizennyolc évesen, fantáziám kapacitásának legalább a háromnegyed része, szexuális képek előbugyogtatásával foglalkozott. Ez olyannyira igaz volt, hogy nem is volt szükség meztelen női testek látványára ahhoz, hogy nekem gerjedelem-okozó elképzeléseim legyenek. Hát még így, amikor íme, előttem hever a „meztelen nő”, aki nem más volt akkoriban számomra, mint a legesleg-érdekfeszítőbb dolog a világon.

Néhány pillanat kellett csak, és a látvány, valamint a fantáziám, együtt megtették a magukét.

A fejemben elkezdett pörögni egy pornografikus jellegű amatőr műalkotás, amelytől szexuális gerjedelemre lobbant ifjú szívem. Azaz nem is a szívem, hanem egy olyan testrészem, amelynek megnevezésére sajnos máig sincs igazán szalonképes kifejezés. Hogy könnyebben kitalálják, hogy melyik testrészemre gondolok, annyit elárulok, hogy a bugyi többek között, pont ennek eltakarását szolgálja. Ámde rajtam nem volt bugyi. Sőt a barátomon sem. Sőt, mint észrevettem az én barátom is a jobb fantáziájúak közé tartozott. Komolyan ágaskodott benne is az amatőr filmes szenvedély. És ez az ágaskodás kifelé is látszott. Persze nekem sem lehetett nagy a szám, mert én is ugyanebben a cipőben jártam. Azaz, még cipő se volt a közelben, amivel eltakarni lehetett volna azt, ami pedig hivalkodóan rukkolt elő, saját fiatalos optimizmusával. Ha értik, mire gondolok.

Jó lett volna most könnyedén felugrani, és nemtörődöm módon befutni a vízbe, amelynek hidege vélhetőleg orvosolta volna a felbukkanó tüneteket, de hát az is négy-öt méter távolság, amit meg kell tenni, és eközben bizony sajnos, és főleg oldalról, nagyon meglátszik az a bizonyos dolog, amit pedig épp eltakarni volna szükséges.
Az üldögéléssel viszont, az ilyenkor a baj, hogy az ember csak nagyon kényelmetlen pozícióban képes a könyökével, vagy a combjával elleplezni azt az indulatát, amely szó szerint túlnő az illendőség határán.
Maradt a hasra fordulás. Ez legalább kívülről nézve megoldotta a látszódási gondokat. Alanyilag viszont, azaz a hasra fekvő szempontjából nézve, ez egy állandó vitát jelentett a homok, és az ember azon szerve között, amelyet a homok nem hagyott kedvére terpeszkedni, ehelyett szúrós módon befedte apró, kemény morzsalékkal. Nem valami jó érzés, mondhatom.

Szóval hosszú idő telt el így hason fekve, amikor is szándékosan le kellett venni a szemünket a női tárház kitárulkozó látvány-elemeiről, ha tényleg szabadulni akartunk attól a megnövekedettségtől, ami már egy idő után kezdett igen kellemetlenné válni.
Legalább egy órányi korrekt koncentrációs gyakorlattal visszaügyeskedtük méreteinket az eredeti keretek közé, így felállhattunk, bemehettünk a vízbe, és ott jutottunk el a felszabadító lehűléshez.
Nos, ez az élmény nem úgy maradt meg bennem, mint amit megismételnék.

naturistJóval később, amikor már fantáziámat nem elsősorban szexuális képek töltötték ki, újra elmentem nudista strandra, de akkor már nem indult be ez a meztelenkedés okozta extra izgalom. Közömbösen, szinte hidegen szemléltem embertársaim testi jelenlétét, és olyasmiken gondolkoztam, hogy mennyivel izgalmasabb egy rafinált ruhadarab, mint maga a csupasz valóság.
Különös tény, de tény, hogy az ember a ruhája alatt mindvégig meztelen. Valójában nem szűnik meg meztelennek lenni attól a ténytől, hogy felhúz magára szövetből készült burkokat. Ugyanúgy, mint odáig, ott vannak vele azok az intim testrészek, amelyeket hiába takargat, létezésük folyamatossága nyilvánvaló. Ezért ráébredtem arra, hogy bár nem vagyok nudista, hiszek a meztelenségben, oly nagyon, hogy nem is hiszek másban. Hiszek abban, hogy az ember voltaképpen egész élete alatt folyamatosan meztelen, hiába igyekszik ezt tagadni. Tessék vetkőztessenek csak le akárkit, lehet férfi, vagy nő, a legvégén kiderül, hogy mindvégig meztelen volt, és elsősorban ennek elleplezése végett öltötte fel a ruháját.

Aztán eszembe jutott az is, hogy én magam napjában hányszor is szabadulok meg ruházatomtól. Elmondom. Minden nap legalább kétszer. Először reggel felkelés után, amikor pizsamából levetkőzve meztelenül zuhanyozom, majd átöltözöm utcai ruhába, másodszor pedig akkor, amikor este fordítva, az utcai ruhát levéve fürdőzöm, és öltözöm át pizsamába. Ez azt jelenti, hogy legalább naponta kétszer hódolok a nudizmus örömeinek, és ehhez nem is kell elmennem sehová sem. Nekem otthon is rendelkezésemre állnak a nudista életmód feltételei, de oly módon, hogy az egész nincs összekötve egy kényelmetlen strandolással, szóval rájöttem, én mégis nudista vagyok, csak afféle otthoni fajta. Jelszavam azóta:

„Éljen a határok nélküli, otthon is űzhető, bármilyen ruha ellenére is folyamatosan jelen lévő, ős-eredeti meztelenkedés!”

Bolygómantrák

BolygómantrákFogadjátok nagy-nagy szeretettel a Javas Zene IV. – Bolygómantrák című CD zenei anyagát, melyet a Javas Hagyományőrző Kör keretein belül készítettem néhány évvel ezelőtt, Mireisz Lászlóval és Kovács Gáborral.

A mantrák úgy általában, így a bolygómantrák is hatékony eszközök lehetnek azok számára, akik az egyensúly megszerzése érdekében befolyásolni akarják létezésüket. A mantrák alkalmasak betegségek megszüntetésére, rendezetlen tudat- és létállapotok rendezésére, világok harmonizálására, képességek felébresztésére, gátoltságok és akadályok legyőzésére.

A bolygómantrák zenéjében megkíséreltük ötvözni az ősi regölős, révülős, szertartási zenét a mai kultúrából kisarjadó kreatív, intuitív, komponált zenével. Az anyagot szertartási keretek közt rögzítettük, s társaimmal együtt valóban megidéztük az adott bolygóhoz tartozó erőket. Nincs benne playback, utómunkás kozmetikázás és a háttérben hallható madárfütty is a szabadtéri felvétel helyszínén és idejében, a Pilisben „keveredett” a muzsikához.

Minden dal egy bolygóhoz és annak mantrájához tartozik. A lemez a hét bolygó – tulajdonképpen a hét világ – szertartásszerű „megszólítását”, mantrák útján történő aktivizálását célozza.

Gondoljatok bele, hogy a magyar mitológiában a hetes számnak milyen kiemelt jelentősége van, elég ha csak a következő kifejezéseket figyeljük: hétmagyar, hét vezér, hét vár, Héttorony, hét sziget, hét tenger valamint, talán a legfontosabb: a hétvilág.
A magyaron kívül számtalan ősi kultúra és hagyomány épül az asztrológia eredeti, hétbolygós világképére. Ezért a magyar hagyomány kutatása által inspirálva, a hermetikus világképből kiindulva, a bolygók védikus mantráját alapul véve és ehhez zenét komponálva állítottuk össze ezt a „hétvilág szertartást”, amelyben ezeket a világokat „járjuk be” az éppen aktuális sorrend szerint.

A bolygómantrák szövege

A bolygómantrák szövegét egy indiai asztrológiai templom szertartási szövegéből vettük át. A neves olasz tudásőrző és keletkutató, Dr. Giuseppe Tucci a múlt század elején többször beutazta Indiát és eljutott az assami Kámákhja asztronómiai templomba. A kör alakú templomban áll a hét bolygó oszlop alakú szobra. Tuccit a templom-kalauz (pándá) körbevezette, bemutatta neki a bolygókhoz tartozó szertartást és elrecitálta a mindennapos szolgálat során használt mantrákat, melyek megegyeztek a Káli-tantrában található bolygómantrákkal. Ezeket a mantrákat alkalmaztuk mi a dalok szövegének megalkotásakor. A magyar szövegek Mireisz László nevéhez fűződnek.

A blogon közzétett (de cédén is megjelent) bolygómantrák ezen sorozata (és sorrendje) is egy egymásra épülő – a hermetikus hagyományból ismert – szellemi „építmény”, melynek hallgatása önmagunk belső tökéletesítésének egyik eszköze lehet.

1. Hold

(Laár A. – Mireisz L.)

Kezdődik ugyebár a Holddal, mely az érzékszerveink által észlelt változékony világot, valamint érzeti önátélésünket szimbolizálja. A mantra segítségével közömbösíthetjük magunkban a világi dolgoktól való túlzott függőségünket, szeszélyes, megbízhatatlan változékonyságunkat. Ezek ugyanis mind abból az illuzórikus elképzelésből származnak, miszerint az érzékszerveink által közvetített jelenségeket objektíveknek, önmagukban valóságosnak tartjuk, azokhoz igazítjuk napi praxisunkat. Amennyiben a mantrát napi gyakorlatban alkalmazzuk, akkor folyamatosan „Birodalommá varázsolhatjuk át” világunkat, mely így szellemi céljaink megvalósításának színterévé alakul át.
(Klim, hrim, aim, árad, árad a nektár a Holdból, üdv Neked!)


2. Merkuriusz

(Laár A. – Mireisz L.)

Érzeteink stabilizálása alapot teremt arra, hogy a Merkuriusz mantrával intelligens, kapcsolódó értelmünket életre hívjuk, azt megerősítsük, és annak szellemi irányultságát fenntartsuk. Az áldást hozó Isten, a Lélekvezetőben ébredhet fel bennünk a mantra rendszeres – szertartásos – alkalmazása folytán. Így megszabadíthatjuk magunkat ravaszkodó, számító, hazudozásra hajlamos szokásainktól és értelmi képességeinket önmagunk tudatos átalakítása, javítása érdekében mozgósíthatjuk.
(Hrím, áldáshozó Isten, Srím, Lélekvezető!)


3. Vénusz

(Laár A. – Mireisz L.)

Az így birtokba vett értelmi képességekkel közelíthetünk biztonságosan érzelemvilágunk területe felé, melynek kapuját a Vénusz mantra nyitja ki. A szépség, a harmónia istennőjét szólíthatjuk meg magunkban, akinek segítségével az érzéki gyönyörökre, a szenvedélyek kiélésére törekvő, hiúságra, ízléstelenségre, erkölcstelenségre csábító késztetéseinket fékezhetjük meg. Saját érzelmi életünk tudatos megtisztításával helyet teremthetünk érzelemvilágunkban olyan erényeknek, mint a szeretetteljes hűség, a barátságosság, a folyamatos harmóniára törekvés. (Ha valaki ismeri a KFT Higiénikus ember című albumáról a Százszorszép című szerzeményt, abban már találkozhatott a Vénusz mantrával.)
(Sám, sím, súm, saim, saum, sa!)


4. Nap

(Laár A. – Mireisz L.)

Ekkor szólíthatjuk meg igazi önmagunkat, a tiszta tudatosságot, életenergiáink központját, melynek szimbóluma a Nap. Mantrájának alkalmazásával megszabadíthatjuk magunkat például az önzéstől, a gőgös önközpontúságtól, zsarnokoskodásra való hajlamunktól, valamint attól, hogy fennhéjázó módon tékozoljuk el értékeinket. Önmagunk fénytermészetének megismerése révén viszont helyére kerülhet önbizalmunk, kiegyensúlyozottan öntudatossá válhatunk és lelki egyensúlyra tehetünk szert. Az ember középponti szerepének felismerése és tudatos felvállalása nyitja meg a magasabb – az emberfeletti – világok kapuit.
(Óm, hrím, forró sugarú, életerőt adó, üdv Neked!)


5. Mársz

(Laár A. – Kovács G. – Mireisz L.)

A Mársz mantra az akaratiságunk megtisztításához, a szellemi céljaink töretlen erővel való követéséhez szükséges erő birtokbavételét segíti, mégpedig az akadályok energikus, határozott elpusztítása révén. A mantra alkalmazásával megszabadíthatjuk magunkat az erőszakosság, az ingerült durvaság, a fanatikus brutalitás szélsőségeitől és az azokban rejlő energiákat bátor szellemű alkotó tevékenységeinkbe irányíthatjuk át.
(Aim, hrám, hrím, mindent romboló, pusztít, pusztít, minden gonoszt, Üdv!)


6. Jupiter

(Laár A. – Mireisz L.)

A Jupiter mantrával az Istenek világát szólíthatjuk meg, lehetőség szerint nagy alázattal. Magasabb képességeink birtokbavétele történhet itt. A mantra erejével megszüntethetjük túlzásokra hajlamosító nagyravágyásunkat, hivalkodó nagyképűségünket, valamint megerősíthetjük morális elveinket, erkölcsi normáinkat, megértő jovialitásunkat. Ebben a folyamatban egyetemes összefüggések világosodhatnak meg bennünk, felébredhet a transzcendens gondolkodás képessége és üdvöt kívánhatunk minden lény számára az Isteni Mestertől, hiszen Ő a kívánságok teljesítője.
(Óm, aim, Isteni Mester, teljesítsd a kívánságom, Üdv!)


7. Szaturnusz

(Laár A. – Mireisz L.)

A Szaturnusz mantrájának használatával erősíthetjük összpontosító képességünket, eltávolíthatjuk a szellemi fejlődésünket akadályozó gátlásainkat, továbbá magunk mögött hagyhatjuk félelmeinket, borúlátásunkat, pesszimizmusunkat és minden merevségre, ridegségre, szívtelenségre hajlamosító szűklátókörűségünket.
(Hrám, hrím, hrúm, hraum, minden ellenség legyőzője, minden ellenség elűzője, Naptól fogant és született, Szaturnusz, üdv Neked!)

 

Váljék egészségetekre és Isten áldjon benneteket!

A Bolygómantrák lemez megvásárolható Laár András Webáruházában: http://laaruhaz.hu/shop/cd/bolygomantrak/

Bolygómantrák

Tündérzene

Hogy miképpen kezdtem el foglalkozni az általam „tündérzenének” nevezett zenei irányzattal?

laar-tunderzeneAzzal kezdődött a dolog, hogy buddhista tanulmányaim során, föl kellett tennem magamnak egy nagy kérdést. Miért gondolom azt, hogy nekem szanszkrit, vagy hindi nyelven kell végeznem a szellemi gyakorlataimat, vagy megszólítanom Istent? Isten fölötte áll a nemzeteknek. Én német, vagy angol se akarok lenni! Ugyanígy indiai se akarok lenni, kínai, vagy zsidó se akarok lenni, arab se akarok lenni, én magyar akarok lenni – abból kell kiindulni, ami van! És így, ebből kiindulva, azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon mi is igazából az a szellemi hagyomány, amire én a legeslegszívesebben támaszkodnék, miben van nekem a legnagyobb bizalmam.

Belenéztem a „kulturális világképembe”, és azt láttam, hogy annak idején, gyermekkoromban, a népmesék világában éreztem meg egy olyan erőt, ami számomra a legpozitívabb erőnek tűnt, és ez a tündérek ereje. A legszimpatikusabb társaság a mesékből, nekem a tündérek voltak, akiknek országuk van, Tündérország, s a Tündérországnak királya van, a Tündérkirály. És akkor azt mondtam magamban, gyakorló buddhistaként, hogy én nem a tibeti védő istenségeket akarom magamnak megidézni, nem Csenrézit, aki szanszkritül Avolokitesvara, nem az ő pudzsáját akarom végezni, mert a Csenrézi-ről nekem az jut az eszembe, hogy jön Rockandroll Rézi és a házibulin ellop valamit. Csen a Rézi, nekem ez ugrik be automatikusan a Csenrézi névről. És egyáltalán miért kellene a védő istenséget nekem ezerkarúnak látni? Idegen tőlem. Azt érzem, hogy inkább a tündérekhez vonzódom, Tündér Ilonához, vagy a Tündér Jánoshoz, őbennük megbízom. Ha nekem lenne egy tündér barátom, rá biztos, hogy mernék támaszkodni.

laar-andras-tilinkovalPusztán ilyen meggondolásból elkezdtem élesztgetni a „Tündérmítoszt” magamban. Kitaláltam kis tündérbűvölő énekeket, és azokat a magányomban énekeltem. Konkrét imákat énekeltem, tulajdonképpen imákat a tündérekhez, hogy én őket szeretem és ők is szeressenek engem, és jelenjenek meg az életemben. És – csodák csodája – jelek formájában elkezdtek megjelenni. Ez benne a világos, tiszta kép, hogy egy idő után, mivel nagyon hittem a tudat teremtő erejében, ezek az erők valóban megjelentek az életemben. És ezzel párhuzamosan, megtanultam fújni a tündértilinkónak nevezett kis csövet, ezt a felhangtilinkót.

A cső rendkívül egyszerű szerkezet. Készülhet fémből, üvegből, fából, a lényege, hogy semmilyen mesterséges alakítás nem történik rajta. Nincsenek ráfúrt lyukak, nincs beleépítve síp, hanem az ember csak a cső egyik peremét kicsit megreszeli, hogy éles legyen, és az ügyes fújás-technikának köszönhetően képződnek a hangok. A fújás módja hasonlít a fuvola megszólaltatásához, csak 90 fokkal elfordítva emeljük szánkhoz a hangszert. A lényeg, hogy a cső önmagában hordoz egy skálát. Az alaphangnak a felhangjaiból kibontakozóan, egy bizonyos fekvésben, megszólaltatható pentaton skálát ad ki magából. Mi másra bizonyíték ez, mint arra, hogy az Úr már beleteremtette a világba a zengés törvényeit. Skálát teremtett bele, hangrendszert teremtett a világba.

Téves tehát az a schönbergi elképzelés, hogy a dodekafónia lenne a hangok valódi törvénye. Schönberg azt mondja, hogy a hangok demokráciában állnak egymással, és önkényes elképzelés az, hogy van tonalitás. Valójában nincs tonalitás – mondja Schönberg –, minden hang egyenértékű és ezért a valóságban nincs olyan, hogy „hangnem”. Ezt csak az ember találta ki. Szerinte tulajdonképpen csökevény, vagy gyengeség, hogy az ember hangnemekben gondolkodik, és ezért ő elkezdett úgy zenét írni, hogy az egyik hang után bármilyen másik hang jöhet, de már a harmadikkal együtt nem határozhat meg egy konkrét hangnemet. Kialakult így a dodekafónia, ami a hamis zenélés, ami a legrosszabb zenei stílus a világon, mert folyamatosan disszonáns. Az általa, és követői által írt művek voltaképpen hallgathatatlan alkotások, idegesítők, rossz hangulatúak. A valóságban a „zengés törvénye” nem így van. A teremtett világ rendezett, és hierarchiában működik, s a hangoknak is van hierarchiájuk. Erre bizonyíték többek között, ez a tündértilinkó, ami egy szál cső és a felhang rendszert ki lehet belőle fújni. Csodálatosan szép skála.
Azt gondoltam, hogy e tilinkóval meg lehet szólítani a magasabb dimenziókat, mert hiszen a felhangsor már maga a magasabb dimenzióknak a tükörképe a mi anyagi világunkban. Épphogy leképezi a hangok világába a „felfelé vezető lépcsősort”, az egymásra épülő dimenziókat. És ezért elkezdtem egy gyakorlatot: a csövet fújtam és közben folyamatosan koncentráltam egy magasabb dimenzióra, ahonnan tündéri erők áradnak. És mik is a tündér erők? A gyógyító, építő, segítő erők, a szereteterők, amelyek pontosan ugyanúgy működnek a világban láthatóan, mint ahogy a rombolás erői. Mert, hogy erózió van, és minden pusztul, azt látjuk. Ám ez csak az egyik oldal. A másik oldal az építő erő, amely állandóan meggyógyít, helyrehoz, segít és gyarapít. Ezek ugyanúgy spirituális erők, mint a pusztulás erői.

A tündérség felfedezése, és a magyar spirituális hagyomány beemelése életembe, azonban nem oltotta ki a hindu, vagy buddhista gyakorlatokat, hiszen ezek útján haladva, fontos szellemi tapasztalásokhoz jutottam. Személyes gyakorlataimban gyakran használom a tilinkót, a révülős énekeket, a magam által komponált magyar nyelvű dalokat, és a szanszkrit, vagy tibeti mantrákat, sőt azt is mondhatom, hogy manapság így együtt, mindezek éneklése képezi gyakorlásom fő vonulatát. A zene, összekötve ezekkel a varázs-formulákkal, tapasztalataim szerint rendkívül nagy hatással bír.

Itt meghallgathatod Laár András Tilinkó című dalát:

Mese a Csokikakiló Mikulásról

Szerbusztok gyerekek! … Megjött a Jóságos Mesemondó Bácsi… Ede bácsi vagyok… De szólítsatok csak Edebede bácsinak. Jó???
Ma a Csokikakiló Mikulásról mondok nektek egy szép mesét! Jó lesz? Ugye, milyen jó lesz? … Kicsi gyerekek…

Edebede bácsi

Hol, hol, holnem hol… volnem vol, volt egyszer a Csokikakiló Mikulás. Az összes többi Mikulás közül ez volt a legaranyosabb. Mer ez annyira kedves és aranyos Mikulás volt ám, hogy csak csupa szépet és jót tudott csinálni, de annyira ám, hogy még a legcsúnyább dolog, amit csinált, és ugye ez volt a kakilás, még az is csokiból volt. Nagy csokikat kakilt ez a kedves Mikulás… már csak csomagolni kellett, és már vihették is a kis manók az egészet a Csokiboltba.
Ez a Mikulás nem evett ám csirkét, vagy disznót, mer annyira sajnálta az állatokat, hogy nem akarta megenni őket. Túl jó szándékú volt ehhez. Nem nézett volna jól ki, ha ment volna a tyúkudvarba a nagy késsel, és leszúrt volna magának egy tyúkot, véresen feltrancsírozta volna, jól megsütötte és megette volna, törölgetve a száját a zsírtól. Hogy tudott volna így csokit kakilni? Sehogy. Ezért aztán inkább csillagport evett… vagy csillagporból készült ételeket, mint például a güzmicsek, vagy a prudallér, de legjobban a kákallékollányt szerette. Na jó, néha sütöttek neki csillagporból készült köményes pogácsát, vagy néha-néha megkívánta a csillagporból főzött savanyú káposzta levest is, de ez nem volt jellemző. Legtöbbször a kákallékollányt ette. Na, ettől aztán nagyon finom csokoládét lehetett kakilni.
Bezzeg a többi Mikulások meg se közelítették jóságban őtet. Ott volt például a Virgácskakiló Mikulás, aki bármennyire erőlködött, csak virgácsot tudott kakilni. Ha nagyon összeszedte magát és megpróbált nagyon-nagyon jó lenni, maximum a kikakilt virgácson lett egy szép rózsaszín masni… vagy egyszer még az is megtörtént, hogy virgács nem is volt, csak egy jó nagy megtermett vöröses masnit sikerült kikakilnia… na, de hát, hol van ez a csokikakilástól?
Vagy, nézzük a még rosszabb Áruházi Mikulásokat! Ezek aztán semmilyen különleges dolgot nem tudnak kakilni, csak kakit. Nem is szeretik őket a gyerekek igazán.
Erről jut eszembe gyerekek a Húsvéti Nyuszi… tudjátok, aki a csokitojást kakilja. Na, ő meg a gyerekek álmait eszi. Ahogy fekszik például egy kisgyerek az ágyban, éjszaka odakúszik az ágy mellé a Húsvéti Nyuszi, és ahogy kanyarogva kitüremkedik a gyerek fejéből az álma, a végét bekapja a Nyuszi, és elkezdi húzni. Kicibálja a gyerek fejéből az álmot, az egész letottyan a padlóra, és onnan a Húsvéti Nyuszi mind feleszi. Csak egy kis ragacsos folt marad a helyén, de persze reggelre már felszárad… Ettől tud a Húsvéti Nyuszi olyan színes csokitojásokat kakilni.
Na, elég az hozzá, hogy egyszer a Csokikakiló Mikulás elhatározta, hogy meglátogatja a Puttonyba Szaloncukrot Okádó Mikulást… Igen ám, de pont aznap reggel, mielőtt elindulhatott volna, váratlanul betoppant hozzá a Mogyorófingó Mikulás. Le kelletett vele ülni teázni. Ahogy így teáznak, a Csokikakiló Mikulás elkottyantotta, hogy hová készült, mire a Mogyorófingó Mikulás azt mondta, hogy ő épp tegnap hallotta valakitől, hogy a Puttonyba Szaloncukrot Okádó Mikulás most épp elutazott, meglátogatta egy távoli Mikulás barátját, aki ezüstös takonnyal keni be kívülről az ajándékokat, és műhavat böfög rájuk. Így aztán mégsem indult útnak a Csokikakiló Mikulás, hanem otthon maradt…
Na, gyerekek, itt a mese vége, fuss el véle… kicsi gyerekek.

A zene varázsereje

Annak idején, 1979-ben és ’80-ban együtt zenéltem a Szalay testvérekkel, Sanyival és Andrással. Mindketten tudósok voltak már akkor is, és a tudományos törekvéseik mellett foglalkoztak zenével is. Sanyi kozmológus-fizikus-csillagászként az Univerzumban található anyag eloszlásának törvényszerűségeit kutatta, András pedig akusztikai mérnökként egy hangeffekteket gyártó cégnél volt fejlesztési fővezér. Kettejük együttműködése során bebizonyosodott, hogy a Világegyetemben az anyag a felhangsor algoritmusát követve oszlik el. Óriási jelentőségűnek látom ezt a felfedezést. Ugyanis a felhangsor minden rezgő testre jellemző hangképlet. Egyszerűbben fogalmazva: minden dolog, ami hangot ad ki magából, a felhangsort adja ki. Vegyünk egy egyszerű példát: ha megkongatunk egy fémdarabot, a keletkező hang az alaphangján kívül tartalmazza az alaphang felhangjait is. Minden hang a felhangjaival együtt rezeg. Ezek a felhangok skálát is alkotnak, és ez a skála képezi az alapját a pentaton skálának. Nem vételen tehát, hogy a legkülönfélébb népek népzenéje mind a felhangsorra épül. A kínai, a török, de még a dél-amerikai indiánok népzenéje is rendkívüli módon hasonlít a magyar népzenére, amely szintén a pentaton skálára épül.

Laár András

A Szalay testvérek felfedezéséből az következik számomra, hogy az Úr rezgés formájában van jelen a világban, és ez a rezgés a felhangsor. Tehát az egész Univerzum konszonáns módon zeng. A spirituális hagyomány azt mondja, hogy megfelelően tiszta tudatállapotban ez a zengés a „szférák zenéjeként” hallható is. Jusson eszünkbe a bibliai kijelentés, miszerint „Kezdetben vala az Ige, és a Úr teste az Ige vala”, vagy amit a hinduk mondanak: „Az Isten az OM-mantra rezgése formájában képezi a Világ alapját.” Jó, mi? Na, hát ez az! Ezért varázserejű a zene. Mert egyenesen az Istenig elér. Olyan, mintha az Úr a zenét mint létrát helyezte volna el a megteremtett világban, hogy a kapcsolat az Élet és Őközte soha meg ne szakadjon.

Mi mind egyek vagyunk!

Kedves Barátaim!
Most hallgattam éppen Red Buffalo Heart, lakota hagyományokat követő indián sámán dalát, aki egyébként civil emberként él – mellékesen, de formailag mindenképpen – és tényleg tudja a Lényeget. Ezt a Lényeget mondja el “We Are All One!” című és tartalmú dalában, amit szíves figyelmetekbe ajánlok ezennel.
Miért is ez a Lényeg? – tehetné fel a kérdést valaki, és akkor az lenne a válaszom, hogy “nagyobb az összetartozás köztünk, mintsem hinnénk”. Semmi nyálas, egymásra borulós indíték nem hajt engem, de azt azért tudom, hogy az Egy Tudat tudatszikráit visszük szerteszét a világba. Ugyanaz a kíváncsiság munkál bennünk, ugyanúgy szenvedünk, örülünk, ugyanúgy boldogságra vágyunk, teljes mértékben képesek vagyunk egymás érzelmeit átérezni, és még ezer érv lehetséges…
Ám, mi inkább hajlamosak vagyunk egymást valaki tök idegennek, sőt rosszabbnak, ellenségnek, pusztítandó gonosznak nézni, mintsem átérezni a vele való egységet. Pedig az a másik is csak egy ember. Akihez mi bizony nagyon hasonlítunk. És ha még a velünk tényleg
nagyon rokonnal” sem érzünk együtt, hogy volnánk képesek akkor azt a testvériséget átérezni, ami a lények tengernyi sokaságával összeköt bennünket, sőt még a kövekkel is, meg hát a fákkal. És az Elemek. Víz, Tűz, Levegő is a mi rokonaink valójában, és mi szentségtelen emberek mit teszünk ezekkel a HOZZÁTARTOZÓINKKAL?
Na ezért a Lényeg: MI MIND EGYEK VAGYUNK!

Red Buffalo Heart

És ehhez kapcsolódik az az érdekesség is, hogy az oldal kedvelőinek száma meghaladta a 17000-et, ami engem különösen nagy örömmel tölt el. Nemcsak azért mert “sok”, hanem azért, mert a 17-es szám rendkívül közel áll hozzám, spirituális jelentősége miatt. Számomra ez a szám leginkább azt jelenti, amit a TAROT kártya Csillag nevű és 17-es számú lapja jelent. Egy, a hétköznapi tudatállapotnál magasabb tudatállapotot, amelyben tartózkodva az ember a jelekre figyel, meghallja és megérti az Ég beszédét. Hiszen az Ég JELEN VAN a Földön: a JEL-en van, azon keresztül beszél hozzánk. Állandóan JELeket ad. Ha mi erre figyelünk, a magasabb erőkből is részesülünk, gyógyító képességünk felerősödik, pozitív teremtőerőnk megnő, egészségesebbek leszünk és derűsek… Mint egy tündér. Hiszen a tündérek ilyenek a mesékben: jók, okosak, szeretetteljesek, segítenek mindenben, gyógyítanak, és még sorolni lehetne, milyenek. Ezért számomra ez a 17-es szám egyenesen a “Tündérség” száma.
Tehát most megezerszeresedve jelenik meg az ERŐ, ami a szeretetből és az egységből fakad.

Ez jutott eszembe erről a dalról.
Hallgassátok Ti is!

Szeretettel: Laár András