Blog kategória bejegyzései

Laár András: Hogyan ne dögöljünk meg?

Hogyan ne dögöljünk meg?
– a buddhizmus tükrében

A rutinosabbak azért ezt ügyesen el tudják odázni.

Laár Andrásnak jó ötletei vannak ebben a témában.
Előadásában életvédelmi, mentálhigiéniás, megőrülés gátló szaktanácsokkal szolgál a kedves érdeklődőknek a buddhizmus végtelen kincsestárából szemezgetve. Az előadás végén gyógyító zenével ajándékozza meg a hallgatóságot.

Helyszín: Erőművház Erzsébetváros
1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

Belépő: 2.000 Ft
Jegyek a helyszínen, az esemény napján 18 órától válthatóak.

Laár András: Tündérzene // Budapest @K11, 2017.05.11.

Idézzük meg együtt a bennünk rejlő tündérerőket!

Laár András magyar nyelvű spirituális dalait, mantráit adja elő
Dancsecs Eszter (ének) és Szekeres Attila (diffónikus ének, kanna) közreműködésével.

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Belépő: 2.500 Ft
Jegyek a helyszínen válthatók az előadás napján 18 órától.

Időpont: 2017. május 11. 19 óra
Helyszín: K11 Kulturális és Művészeti Központ
1075 Budapest, Király u. 11.

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1844086592511328/

Szex és Buddhizmus

laarandrasA szexualitásban rejlik a legnagyobb teremtő erő. A legnagyobb gyönyör és a legnagyobb szenvedés forrása.
Ezt az erőt lehet használni, de lehet áldozatul is esni neki. Sajnos manapság inkább a második verzió kerül előtérbe, mert kultúránk egyáltalán nem mágikus, míg a szexualitást csak mágikus módon vagy legalábbis mágikus tudással felvértezve lehet birtokba venni.

Hogyan lehetünk tudatosak a szexualitásban?
Hogyan alkalmazhatjuk jól ezt az energiát, és hogyan lehet ebben segítségünkre a buddhizmus?

Mindezekről Laár András október 13-án 19 órától tart előadást Budapesten, a K11-ben, ahová mindenkit nagy szeretettel várunk!

Belépő: 2.000 Ft
Jegyek a helyszínen válthatók az előadás napján 18 órától.

Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/162657454185930/

Buddhizmus a mindennapi életben előadás – 2016. január 7.

Laár András derűs, kiegyensúlyozott, harmonikus életet él.
HOGY MI A TITKA?

1985 óta foglalkozik komolyan a buddhizmussal, amely választott vallása is lett. A 90-es évek elején buddhista pappá avatták, két és fél hónapig magányos elvonuláson vett részt a Bükkben, ezt követően évekig tanított buddhista filozófiát a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán.

A rendszeres buddhista meditációnak köszönhetően számos alkalommal sikeresen meggyógyult betegségeiből, és a mindennapjait is boldog, békés hangulatban éli.

Mindezekről legközelebb MOST CSÜTÖRTÖKÖN (január 7-én) 18:30-tól tart előadást a Sambhala Tibet Központban, ahová minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Bővebb információ:
http://www.tibet.hu/epocha-reszletek/laar-20160107

la-buddhizmus

Laár60 Életmű Show – Budapest Sportaréna

Laár60 Életmű Show

Laár András zenész, humorista, a legendás Besenyő Pista bácsi, a L’art pour l’art Társulat és a KFT zenekar alapító és jelenlegi tagja november 6-án a Budapest Sportarénában ünnepli 60. születésnapját.

Közönségének egy különleges életmű showval kedveskedik, melyben felvonultatja több évtizedes munkásságának legszebb gyümölcseit. A sokoldalú művész abszurd sámánisztikus estjében teljes pályafutását átölelve színpadra visz mindent a humortól a zenén át a művészet mögé bújtatott varázserőkig.

A színes műsorban felcsendülnek soha nem hallott, új Laár szerzemények, lesznek táncosok, vendégművészek, KFT zenekar, Fool Moon vokálegyüttes, Ökrös Csaba hegedűművész, a Virtuózok szimfonikusai, és ami az egyik legnagyobb durranás, hogy 19 év után újra együtt látható a színpadon a két humornagyágyú Laár András és Galla Miklós.

Ünnepeljünk együtt Laár Andrással ezen a felejthetetlen estén!
Há’ nem? Há’ de!

Időpont: 2015. november 6. 20:00
Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

Jegyek kaphatók a ConcertBudapest.com oldalon és az ismert jegyirodákban!
http://www.jegy.hu/program/laar60-abszurd-samanisztikus-eletmu-show-61654

Gondolatok Istenről és az istenségekről

Az istenségek a Legflaar-andras-istenrolelsőbb Istennek az isteni hatóerői. Ha abból indulunk ki, hogy a Legfelsőbb Önmagából hozta létre és tartja fenn az egész Létezést, ezen belül ezt az Univerzumot is, amelyben élünk, akkor láthatjuk, hogy ezt egy hierarchikus rend segítségével teszi. Például, ugye van az általunk ismert Világegyetem, ahol a mi bolygónk, a Föld, egy Naprendszerben kering. Ennek az Ura a Nap. A Nap egy istenség. Ám a Nap a Naprendszerrel együtt, a Galaxis részeként, a többi nappal együtt (akik szintén istenségek), és az általuk fenntartott naprendszerekkel együtt, kering a Galaxis központja körül. Ez a központ szintén egy istenség, nevezzük, mondjuk Galaxistennek. Galaxisten viszont a többi galaxis istenségével együtt a Metagalaxisten fennhatósága alá tartozik, aki önmaga köré gyűjtve a galaxisokat, azok keringését irányítja. És így tovább… Ez csak egy nézete az isteni hierarchiának. Mert úgy is szemlélhetjük a dolgot, hogy az Élet, elemek egymással történő játékából áll. A négy őselem, a Tűz, a Víz, a Levegő, a Föld, és közös eredetük, az Éter kölcsönhatása révén létezik minden. Ezek az elemek szintén felfoghatók mint istenségek, hiszen intelligenciájuk, és hatalmuk van, amelyet gyakorolnak is. Vagy nézzük Földanyát! Önálló élettel rendelkező, teremtő és fenntartó lény, mindnyájunk Ősanyja. Ő is istenség. De a többi bolygó is a Naprendszerben, szintén isteni teremtő, fenntartó, és lebontó erővel rendelkező istenség. Ám mindegyikük fölött áll a Legfelsőbb Isten, akit nevezhetünk Allahnak, Jehovának, Krisnának, Visnunak, Nagy Manitunak, vagy Atyának, vagy Eredeti Egynek, vagy Forrásnak, vagy Bárminek, Ő mindegyik név mögött ott áll, és hajlandó mindegyik név köntösében számunkra megjelenni, úgy, hogy Ő valójában felfoghatatlan és megérthetetlen, túl van minden fogalmon és behatároló elképzelésen. No, ezért nem érdemes, nekünk embereknek Istenről vitatkozni!
Örüljünk, hogy élünk! Nemhogy még azon kelljen vitatkoznunk egymással e rövid idő alatt, amíg életünk tart, hogy kinek van jobban igaza, miközben a Legfelsőbbről vélekedik! Olyan pitiáner dolog ez. Hát nem mindegy, hogy ki milyen névvel illeti az Istent? Hiszen Isten magasan fölötte áll a neveknek! Nem lehet Őt egy névvel sem lehatárolni! Isten az eredete az összes névnek is…

Szeretettel:
Laár András

Különféle vélemények és a végeredmény

Hogy az Élet igazán hogy működik, a Létezés miképpen jött létre, Kitől vagy Mitől ered a Világmindenség: ezekre a kérdésekre különféle válaszokat adnak a különféle vallások, filozófiák, tudományos állásfoglalások.

universe-velemenyek

A Világ örökkévalóságával kapcsolatosan például a következő nézetek vannak forgalomban:
1. A Világ öröktől fogva létezik és örökké fennmarad.
2. Egyszer, valamikor nagyon régen keletkezett a Világ, de onnantól kezdve már örökké fennmarad.
3. Öröktől fogva létezik ugyan a Világ, de egyszer azért eljön a vége.
4. A Világ valamikor régen keletkezett, és valamikor, sokára majd véget is ér.
5. A Világ ciklikusan hol megnyilvánul, hol pedig a nemlétben szunnyad.

Ezek lennének tehát, nagy vonalakban, a világ keletkezésére, elmúlására, és fennállására vonatkozó nézetek.
Érdekes, hogy ez az öt csoport ember, akik ugye itt is, ott is feltűnnek az időben – mert ma is akadnak például Nagy bumm-elmélet hívők, akik azt mondják, hogy volt egy konkrét kezdete a világnak, és még ez a csoport is szétoszlik olyanokra, akik úgy gondolják, hogy a tágulási folyamat a végtelenségig tart, és olyanokra, akik úgy vélik, hogy a folyamat egyszer véget ér, és a világ visszazuhan önmagába; ugyanígy, ezek a nézetek más-más köntösben Shakyamuni Buddha idejében is megvoltak már, hiszen a fentebbi felosztást az Ő műve, a “Nézetek mindent felölelő hálója” inspirálta – tehát visszakanyarodva: a sokféle időben egyszerre megjelenő, de ellentétes nézetet képviselő ember, a különbözőségek ellenére mennyire egységesen alá volt és van vetve például a Mulandóság törvényének.

A több száz év előtti vitapartnerek – üvöltözés ide, érvelés oda – mára már mind meghaltak. Könnyen lehet, hogy akik életükben egymás ellen ágáltak, most ugyanazon temető fái alatt nyugszanak, és egyforma módon alanyai az enyészetnek. Ma már ők a fentieken nem veszekszenek. Eljutottak a közös álláspontra. Ezért hallgatnak.

Laár András: Petike csokija

Mese
(Csak erős idegzetű olvasóknak!)

tizennyolc

Egy órával azelőtt, hogy a postás bácsi beleesett a betonkeverő gépbe, Peti otthon volt és szorgalmasan írta a számtanleckét. A házban munkások dolgoztak: vakolták a házat és szép, új, vidám színekkel festették be a falakat. Kinn sütött a nap és bearanyozta a körfolyosó míves kovácsolt-vas-korlátját.
Peti egyik példát oldotta meg a másik után, miközben a szomszéd szobában Nagyanyó és Nagyapó a rádiót hallgatták. Az egyik nehéz feladat megoldása után Peti lerakta a kezéből a tollat. Hátradőlt a széken és ezt gondolta: – Úgy bekapnék egy kis csokit, csak hát benn van Nagyanyóéknál, a szekrényben. Nem baj, kérek Nagyanyótól. – fel is állt és átment a másik szobába.
– Nagymama! – szólt Peti. Kérek szépen egy kis csokit! Nagyanyó nagyon megmérgesedett. Felkapta a fotel mellől a fejszét, és tehetetlen dühében egy csapással levágta Nagyapó egyik lábát. Felhorkant Nagyapó és erre így kiáltott: – Na megállj, vén boszorka, most betelt a pohár! Most az egyszer megkeserülöd! – felpattant a fotelből és fél lábon ugrálva elkezdte üldözni Nagyanyót. Nagyanyó visítozva a konyhába menekült. Vesztére, mert Nagyapó utána vetette magát. Ő is benyomult a konyhába, belülről bezárta az ajtót és fölkapta a sósavas kondért. Nagyanyó veszettül rángatta a bezárt ajtót, de hiába. Nagyapó leöntötte őt maró sósavval, csak úgy sercegett a Nagyanyó bőre. Nagyanyó utolsó erejével még feltépte a konyhaajtaját és kitántorgott a körfolyosóra. Nagyapó kezéből eközben kihullott a sósavas kondér, összeesett és csendben elvérzett.
Ekkor ért haza munkából a szomszéd, aki a körfolyosón meglátta a felismerhetetlenségig szétmart Nagyanyót, és annyira megijedt, hogy eszelős rémületében zsebkésével hasba szúrta elébe siető feleségét. A szegény asszony hétrét görnyedve keringett a lakásban, miközben lassan távozott belőle az élet.
A férfi, mikor kijózanodva ráébredt, mit is tett, gyorsan felakasztotta magát és meghalt.
Felesége utolsókat rúgva ráesett a kutyára, és kilehelte a lelkét.A kutya ettől az ütéstől annyira megvadult, hogy vérben forgó szemekkel kivágtatott a lakásból és hörögve ugatott.
Épp a körfolyosó ellenkező oldalán kevergette a vakolatot, a kőművessegéd egy vödörben, miközben a kőművesmester egy létra tetején állva, vakolókanállal a kezében csuszmutolta a házat. A kutya vágtatva nekirontott a szegény kőművessegédnek, és egy harapással feltépte a torkát. A segéd estében kirántotta a létrát a mester alól, aki nagy ívben zuhanva átesett a korláton, és a földszinti betonudvarra zuhant. Egyet se hördült, vége volt.
Eközben a kutya fejére ráesett a létra tetejéről a malteros vödör, és így a szegény állat belefulladt a malterba. Még annyi ereje azért maradt, hogy a lépcsőházba vánszorogjon, és ott elheverjen a körfolyosó üvegajtaja előtt.
Egy vendég érkezett kisvártatva a házba és felcaplatott a lépcsőn. Épp az első emeleti körfolyosóra igyekezett, de amikor kilépett volna az ajtón megbotlott a kutyatetemben. Ahogy elvesztette az egyensúlyát, kapkodva nekiesett az üvegajtónak, amely betörött. Ettől aztán szerencsétlen ember alól kiszaladt mindkét lába, és ügyetlen az élesen meredező üvegdarabok közé csúszott. Egy különösen rosszindulatú üveglap egy nyeséssel levágta a fejét. A gazdájától megszabadított fej kigurult a körfolyosóra és nyakcsontján megült az egyik fal mellett.
Pár perc múlva kijött a forduló melletti lakásból egy asszony szatyorral a kezében, hogy vásárolni menjen. Hirtelen megpillantotta a földön heverő hullafejet. Ettől úgy megrémült, hogy velőtrázó sikoltozásba kezdett, és szélvészként rohant körbe-körbe a körfolyosón. A sikoltozásra kijött egy lakásból egy másik asszony, hogy megtudja mi a helyzet. Csakhogy baj történt. A száguldó nő oly nagy sebességgel rohant neki a szomszédasszonyának, hogy a fejük egy nagy csattanós reccsenéssel összeütődött, és mindketten eltávoztak az élők sorából.
Peti mindeközben megtalálta a csokit a szekrényben, letört belőle egy kis darabot, bekapta, majd visszament a leckéjéhez. Hamarosan befejezte a számtant, és a nyelvtant kezdte el írni.
Ekkor ért a házba a postás bácsi, aki az első emeleti körfolyosón az üvegcserepeken megcsúszott, és beleesett a kőművesek még mindig működő betonkeverő gépébe. A keverőben körbe-körbe forgó keverőlapok miszlikbe aprították. Attól kezdve nem állt már vele szóba senki.
Itt a mese vége, fuss el véle!

Megjelent Laár András Laár pour l’art című könyvében.

Na, milyen volt Afrika?

2014. AUGUSZTUS 8. – ÜNNEPI KFT KONCERT A BUDAPEST PARKBAN!
Vendégek: Hajós András, Hegyi György, Csipa és Tóth Tibi (Hooligans), Ökrös Csaba, Danics Dóra

Időpont: 2014. augusztus 08. 19:00
Helyszín: Budapest Park, 1095 Budapest, Soroksári út 60.

Na, milyen volt Afrika?

– Sosem hallott KFT-dal Hajós Andrással és Hegyi Györggyel,
– közös zenélés a fél Hooligans-szel, Csipával és Tóth Tibivel,
– népzenei meglepetés az ízesen hegedülő Ökrös Csabával,
– éneklés Danics Dórával,
– szuahéli ének-nyelvtanpercek az afrikai Serengeti Troupe-pal.

Jegyárak:

  • Early bird / az első 500 jegy: 1.499 Ft
  • július 24. 23:59-ig: 1.999 Ft
  • július 25-től és a helyszínen: 2.499 Ft

Internetes jegyvásárlás:
http://budapestpark.hu/jegyvasarlas

Jegyvásárlás a helyszínen:
Budapest Park, 1095 Budapest, Soroksári út 60.
Nyitva tartás: hétfő-szombat: 13.00-20.00 (rendezvénynapokon a Park zárásáig)
Ticketportal: http://www.ticketportal.hu/selling_places.aspx

Aki elővételben vásárol jegyet az Ünnepi koncertre, stílusosan afrikai utazást nyerhet a Vista Utazási Iroda felajánlásából:

Nyerj egy utat Afrikába